O PROJEKTU

Naziv projekta:

UP.03.1.1.04.0024 Razvoj i provedba stručne prakse na Tekstilno-tehnološkom fakultetu – RAST

Korisnik projekta: 
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet

Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb

tel. +385 1 3712 500 / fax. +385 1 3712 599

email: fakultet@ttf.hr

Partneri na projektu:

 • Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin;

 • Hrvatska gospodarska komora, Zagreb

Shopping

Kratki opis projekta

Projektom Razvoj i provedba stručne prakse na TTF-u – RAST uvest će se izborni kolegij Stručna praksa na preddiplomski i diplomski studij te na taj način omogućiti studentima razvijanje radnih vještina. Provedbom projekta razvit će se i model stručne prakse, pojačati kompetencije nastavnog i nenastavnog osoblja te povećati zapošljivost studenata kroz stjecanje radnog iskustva tijekom provedbe stručne prakse. Isto tako, osnovat će se Centar za karijere i stručnu praksu koji će pružiti potporu studentima u postizanju potrebnih kompetencija za rani razvoj karijere i ulazak na tržište rada.

Ciljevi projekta

 1. Razvoj modela stručne prakse kao izbornog dijela preddiplomskog i diplomskog programa,

 2. Jačanje kompetencija studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja TTF-a za razvoj modela učenja kroz rad i

 3. Povećanje zapošljivosti studenata kroz stjecanje radnog iskustva tijekom provedbe stručne prakse.

Crossing the Finish Line
Checklist

Očekivani rezultati projekta

 • osnovan Centar za karijere i stručnu praksu,

 • najmanje 60 studenata koristit će usluge Centra za karijere i stručnu praksu za vrijeme trajanja projekta,

 • 80 pripadnika ciljne skupine koji imaju ISCED 1-4 te 60 pripadnika ciljne skupine koji imaju ISCED 5-8 sudjelovat će u projektnim aktivnostima kroz studijska putovanja ili sudjelovanju na radionicama,

 • 10 mentora i zaposlenika studentske referade bit će educirano za rad u Aplikaciji stručna

 • praksa,

 • najmanje 55 studenata sudjelovat će u stručnoj praksi za vrijeme trajanja projekta i na taj način steći radno iskustvo koje će povećati njihovu zapošljivost i

 • bit će sklopljeni dugoročni sporazumi o suradnji s 20 poslodavaca.

Ukupna vrijednost projekta: 3.756.400,57 HRK


Izvor financiranja: Sredstva Europske unije ESF (85%), sredstva Državnog proračuna MZO (15%). Bespovratna sredstva 100%.


Razdoblje provedbe projekta: 09.03.2020.-09.03.2023.

Poveznice: